Darmowa dostawa od 50,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy www.b2b.eleme.pl, prowadzony pod adresem www.b2b.eleme.pl (dalej zwaną witryną) przez firmę ELEME Polska Sp. z o.o. ul. Kierbedzia 4 lok. 313, 00-728 Warszawa zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000728275, dalej zwanego sklepem internetowym. 

Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Jakie dane zbiera sklep internetowy www.b2b.eleme.pl, w sposób automatyczny, podczas korzystania z witryny?

Sklep internetowy www.b2b.eleme.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach coockies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki coockies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informację związane z korzystaniem przez Państwa z witryny i sklepu internetowego. Pliki coockies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi witryny i zapewnienia możliwości udostępniania Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonywanych przez Państwa zakupów.

 

Pliki coockies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki coockies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki coockies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookiem lub usunąć stałe pliki coockies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

 

Obok plików coockies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu, oraz adres strony, z której weszliście Państwo na witrynę. Niektóre podstrony w ramach witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w coockies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi.

 

 

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

 

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na witrynie:

 

 

1. nazwisko i imię,

2. adres zameldowania na pobyt stały,

3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

4. adres poczty elektronicznej, jeżeli jest dostępny,

5. numer telefonu (stacjonarny i/lub komórkowy).

 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach witryny.

 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta, z adresu e-mail info@eleme.pl

 

 

Marketing sklepu internetowego

 

Sklep internetowy może wykorzystywać podane powyżej informacje za Państwa zgodą do przysyłania Państwu informacji o produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera. W przypadku, gdy informacje te przekazywane będą drogą elektroniczną, będą one wysyłane wyłącznie w przypadku, gdy wyraziliście Pastwo zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie. Klientom przysługuje prawo do cofnięcia swojej zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną w dowolnej chwili. W takim przypadku należy zgłosić informację o rezygnacji z newslettera  na adres info@eleme.pl


W sklepie www.b2b.eleme.pl stosowany jest system analizy sieciowej Google Analytics, który może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem. Google Analytics w tym celu stosuje pliki cookies. System ten jest stosowany w celu poznania i oceny sposobów korzystania z witryny przez użytkowników oraz poprawie jakości funkcjonowania Serwisu.

 

 

Udostępnianie informacji

 

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: irmy kurierskie, operatorów systemów płatności oraz firmy obsługującej oprogramowanie sklepu. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
 

O ile Państwo wyrazili na to zgodę, sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: firmy handlowe i usługowe w celach handlowych. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres info@eleme.pl. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Środki techniczne i Państwa obowiązki

 

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszelkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep Internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z witryny.

 

 

W jaki sposób mogą Państwo korzystać z przysługujących praw?

 

 

Mają Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach witryny, po zalogowaniu się z użyciem loginu oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomną Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym info@eleme.pl

 

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Mają Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem info@eleme.pl

 

 

Inne strony internetowe

 

W ramach witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych, nie będących własnością firmy ELEME Polska Sp. z o.o. Takie strony internetowe działają niezależnie od witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się przed ich odwiedzeniem. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

 

Pytania i zastrzeżenia

 

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa zadawane pod adresem: info@eleme.pl

pixel